AUKOM Nivel 3

Descriere

  • Grup țintă: Metrologi de producție
  • Cerințe: certificatul AUKOM 1, AUKOM 2, AUKOM GD&T
  • Obiective: seminarul oferă cunoștințe cuprinzătoare despre metrologia producției pentru tehnicieni avansați de măsurare care lucrează cu alte departamente și sunt obligați să comunice eficient. Abordarea didactică folosită în cadrul seminarului se bazează pe ultimele descoperiri. Conținutul cuprinde cele mai noi cunoștințe privind măsurarea in baza funcționării sau a producției, filtrarea, programarea, tomografia computerizată, managementul calității și managementul sălii de măsurare. O înțelegere integrată a planului de măsurare și a parametrilor care influențează rezultatele, permite experților să comunice cu încredere cu zonele interdepartamentale și să reducă incertitudinile de măsurare, rezultatele măsurării devin mai sigure și mai ușor de comparat.
  • Durata cursului: 5 zile
  • Finalizare: examen, certificat

    Formular cerere ofertă